Cổng dò kim loại tại nhà máy, xí nghiệp, sân vận động, hàng không

WP 400

Cổng dò kim loại WP 400 lắp đặt ở sân bay, bến cảng, khu giải trí, nhà tù, tòa án, các cơ quan chính phủ, nhà máy, phòng thi, khu mua sắm, khu an ninh, các khu vực cấm…..
Mua hàng