Motorola Digital XIR P6600

- Thân máy: XiR P6600 - Pin sạc: PMNN4415 (NiMH, 1300 mAh) - Bộ sạc: NNTN8292/WPLN4234 (IMPRES, sạc nhanh) - Móc lưng: PMLN4651A - Anten: UHF/ VHF

Mua hàng

Motorola Digital SL1K

- Thân máy: SL1K - Pin sạc: PMNN4425 (Li-Ion, 1400mAh) - Bộ sạc: PMLN5917A/PMPN4006A (sạc nhanh) - Móc lưng: PMLN5956 - Anten: UHF

Mua hàng